Κανόνες για τα hedge funds επιδιώκει η Ε.Ε.

0

Εθελοντικός κώδικας κανόνων για τη συμπεριφορά των κερδοσκοπικών hedge funds προωθείται από το Ecofiπου θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη. Ο κώδικας αυτός περιλαμβάνει ένα σύστημα εθελοντικής δέσμευσης των αποκαλούμενων και ως «ακρίδων», σε ό,τι αφορά την παροχή πληροφόρησης στις αντίστοιχες εθνικές εποπτικές αρχές.