Καταδίκες

0

ΚΟΛΑΦΟ για την Ελλάδα και την πολιτική της απέναντι στις πληθυσμικές μειονότητες αποτελεί η καταδίκη της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επειδή δεν εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά των Τσιγγάνων …..