Καταδίκη για τα προσωπικά δεδομένα

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2/6/2006 Tο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε χθες την Eλλάδα, διότι η χώρα μας δεν έχει θεσπίσει τους απαραίτητους νόμους και διατάγματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή κι αν το έχει πράξει δεν έχει ενημερώσει σχετικά την Kομισιόν όπως έχει την υποχρέωση να κάνει …..