Καταδίκη της Ε.Ε. για τα μεταλλαγμένα

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12/5/2006 Οριστικό χαρακτήρα έχει πλέον η απόφαση του Παγκόσμιου Oργανισμού Eμπορίου να καταδικάσει την EE για το εξαετές μορατόριουμ όσον αφορά την έγκριση των γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων …..