Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

0

Σε τρεις υποθέσεις καταδίκασε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την Ελλάδα, για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του σεβασμού στην οικογενειακή ζωή, της προσφυγής σε μία δίκαιη και σύντομη δίκη, του δικαιώματος στην περιουσία και για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση…