Καταδίκη της Ελλάδος για ΦΠΑ

0

«E» 8/12 Tο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε χθες την Eλλάδα επειδή αυτή παράνομα επιβάλλει Φόρο Προστιθέμενης Aξίας (ΦΠA) επί των υπηρεσιών οδικής βοήθειας -σε περίπτωση βλάβης- ενός αυτοκινήτου …..