Καταγγελία των Δικηγορικών Συλλόγων για ΦΠΑ και Δικαιοσύνη

0

Οι θέσεις της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων για την επιβολή ΦΠΑ και την κατάσταση στη Δικαιοσύνη…