Καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών στη Θράκη

0

Την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών στους χώρους κράτησης των νομών Ροδόπης και Έβρου διαπίστωσε επιστημονική επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου…