Καταργείται το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line 13/2/2006 Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να προβούν σε σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων για τη χρήση 2004 μετά τη λήξη (Μάιος 2005) της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, όπως επίσης για εισοδήματα που απέκτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2005, διευκρινίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομίας Επίσης σημειώνει ότι ούτε για τις επόμενες χρήσεις προβλέπεται ο σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α’) ορίζεται, ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 2601/1998, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και τον τόπο εγκατάστασής τους, δικαιούνται να σχηματίζουν, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό, από τα κέρδη των χρήσεων 2004 έως και 2008 …..