Κατασχέσεις για χρέη προς τον ΟΑΕΔ

0

Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ Σε κατασχέσεις και κάθε είδους αναγκαστικά μέτρα έναντι των οφειλετών του ΟΑΕΔ μπορούν να προχωρούν οι εφορίες, προκειμένου να πετύχουν την είσπραξη χρεών. Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι για τις απαιτήσεις του ΟΑΕΔ, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί στις εφορίες, οι τελευταίες οφείλουν να γνωστοποιούν τις απαιτήσεις τους στον σύνδικο πτώχευσης ή τον ειδικό εκκαθαριστή από μόνες τους ή και έπειτα από υπόμνηση του ΟΑΕΔ, καθώς και να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την είσπραξη των οφειλών αυτών…..