Καταβολή νοσηλίων που δαπανήθηκαν σε άλλη χώρα

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 20/4/2007 Την καταβολή από τα ασφαλιστικά ταμεία των νοσηλίων που δαπανούν Ευρωπαίοι πολίτες σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ορίζει με απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κρίνοντας ότι η μη απόδοσή τους είναι αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο …..