Καθαριστήριο «Η αγωγή»

0

Της Σίλας Αλεξίου ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΛΗΘΕΙΑ, καμιά διαφορά; Υπάρχει απόσταση; Για την ποινική δικονομία, ναι. Τα ηθικής τάξης παραπτώματα είναι γνωστό ότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Για το κοινωνικό σύνολο, ωστόσο, που δεν είναι υποχρεωμένο να αξιολογήσει ποινικά τις ενέργειες των δημοσίων προσώπων, είτε αυτές είναι ποινικά κολάσιμες είτε όχι, είναι ένα και το αυτό…