Καθηγητής Ανδρουλάκης: Δικαίωμα του κατηγορούμενου

0

Ο καθηγητής Ποινικού Δικαίου Ν. Ανδρουλάκης σε σχετικό ερώτημα, που του υπέβαλε ο δικηγόρος Ιπ. Μυλωνάς, απάντησε ως εξής: «Σε περίπτωση επιστροφής τού, κατά το άρθρο 344 παρ.1ΚΠΔ, αποχωρήσαντος κατηγορουμένου παύει το λειτούργημα των διορισθέντων από τον πρόεδρο συνηγόρων …..