Καθυστερούν την απονομή δικαιοσύνης

0

«E» 23/1 Απάντηση-κόλαφο για την κυβέρνηση έδωσε χθες η Ενωση δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπογραμμίζοντας ότι τα νομοθετικά μέτρα που παίρνει δεν έχουν στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του ανωτάτου δικαστηρίου, «αλλά την επίτευξη άλλων στόχων, με τίμημα την απορρύθμισή του» …..