Κατηγορεί τη Marfin Ρ.Β. για παραβίαση νόμου

0

«E» 29/5 Για παραβίαση του νόμου περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων κατηγορείται η διοίκηση της Marfin Popular Bank από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κύπρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της αρμόδιας εποπτικής αρχής κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής διαπίστωσε ότι η διοίκηση της Marfin έχει «καταπατήσει» το άρθρο 13 του συγκεκριμένου νόμου, που προβλέπει ότι η επιχείρηση που προβαίνει σε πράξη συγκέντρωσης, οφείλει να την κοινοποιεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το αργότερο εντός επτά ημερών …..