Και Ευρωπαίοι συμβολαιογράφοι στην Ελλάδα

0

«E» 13/10 BPYΞEΛΛEΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔAPATOΣ HKομισιόν ανακοίνωσε χθες ότι θα ζητήσει επισήμως από την Eλλάδα και από άλλες έξι χώρες – μέλη να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους που επιτρέπει μόνον στους υπηκόους τους να ασκούν το επάγγελμα του συμβολαιογράφου, δεδομένου ότι αυτό είναι αντίθετο προς τις διατάξεις της Συνθήκης περί ελευθερίας εγκατάστασης. Tο αίτημα αυτό προς την Ελληνική πρωτεύουσα και τις άλλες έξι πρωτεύουσες θα έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης που συνιστά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης …..