Και η Διεθνής Ένωση Εισαγγελέων υπέρ Μπάγια

0

ΘΕΣΕΙΣ ταυτόσημες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά και όλους τους φορείς που εκφράστηκαν με αφορμή την πειθαρχική δίωξη του προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Σωτ. Μπάγια για την κριτική που άσκησε στη Δικαιοσύνη στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ», έλαβε και η Διεθνής Ένωση Εισαγγελέων με σχετική επιστολή …..