Και οι δικαστές του ελεγκτικού συνεδρίου

0

«Οποιεσδήποτε ενέργειες που αποβλέπουν στην κίνηση πειθαρχικής δίωξης για γνώμη που εκφέρθηκε κατά την άσκηση συνδικαλιστικών καθηκόντων φαλκιδεύουν το στοιχειώδες δικαίωμα έκφρασης των αιρετών εκπροσώπων των δικαστών και στοχεύουν στον εκφοβισμό τους» …..