Και νέες αποφάσεις υπέρ των δικαστών από το Μισθοδικείο

0

ΣΙΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, όπως ορίζει η πρώτη απόφαση του Μισθοδικείου με την οποία εξομοιώνεται ο μισθός των προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας με τις αποδοχές του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι οποίες ανέρχονται σε 10.271 ευρώ, διατάσσουν δύο νέες αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου. Και στις δύο υποθέσεις, που αφορούν την εκδίκαση αγωγών του προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Ηλ. Δουλή και του πρωτοδίκη Δ.Δ. κ. Ι. Άλφα, πρόεδρος του Μισθοδικείου ήταν ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ρ. Κεδίκογλου και, όπως είναι ευνόητο – εφόσον πρόκειται για πανομοιότυπες διεκδικήσεις -, η κρίση του δικαστηρίου δεν θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί από την προγενέστερη απόφαση …..