Και πρόστιμα σε 2 εταιρείες που δεν κατέστρεψαν ευαίσθητα στοιχεία

0

Πρόστιμα 10.000 και 5.000 ευρώ σε ιατρική εταιρεία και σε τράπεζα, αντίστοιχα, επέβαλε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διότι ευαίσθητα στοιχεία πελατών τους βρέθηκαν σε κάδους απορριμμάτων. Τα μέλη της Αρχής έκριναν ότι τόσο η ιατρική εταιρεία όσο και η τράπεζα που διαθέτουν μηχανισμό καταστροφής των αρχείων πελατών τους δεν μερίμνησαν για την εξαφάνισή τους, αλλά αντίθετα άφησαν εκτεθειμένα πλήθος στοιχείων που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα …..