Και στις ΗΠΑ για «Ζίμενς»

0

Υποπτους λογαριασμούς που σχετίζονται με τα «μαύρα ταμεία» της Ζίμενς αναζητούν οι ελληνικές δικαστικές αρχές και σε τράπεζες της Αμερικής.