Κοινή υπουργική απόφαση για την ασφάλεια στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

0

16 Αυγούστου 2006 Οι υπουργοί Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων Γιώργος Σουφλιάς, μετά από πρόταση του υφυπουργού Ανάπτυξης Τάσου Νεράντζη και εισήγηση του αρμόδιου γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπύρου Παπαδόπουλου, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.) και καθιερώνεται υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης. Συγκεκριμένα, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), η εγκατάσταση διατάξεων προστασίας διακόπτη διαφορικού ρεύματος (ρελέ) – όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 531.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 – καθίσταται υποχρεωτική για πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία σε όλες τις ΕΗΕ, παλαιές και νέες. Η κάλυψη από ηλεκτροπληξία με διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της εγκατάστασης …..