Κώδικας δεοντολογίας εκκαθάρισης και διακανονισμού μεταξύ Χρηματιστηρίων

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2006 Υπεγράφη σήμερα στις Βρυξέλλες, παρουσία του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Charlie McCreevy, ο Κώδικας Δεοντολογίας για την Εκκαθάριση και τον Διακανονισμό (Code of Conduct for Clearing & Settlement) μεταξύ των Χρηματιστηρίων, των Αποθετηρίων και των Εκκαθαριστικών Οίκων της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνοπτικά αναφέρεται ότι ο Κώδικας αποτελεί προϊόν διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ενώσεις χρηματιστηρίων (FESE), εκκαθαριστικών οίκων (EACH) και αποθετηρίων (ECSDA) με στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και εναρμόνιση μεταξύ των Ευρωπαϊκών αγορών. Ο Κώδικας καλύπτει τα εξής θέματα: Διαφάνεια των τιμών: Όλες οι πλατφόρμες διαπραγμάτευσης και οι φορείς εκκαθάρισης και διακανονισμού υποχρεούνται έως το τέλος του τρέχοντος έτους να δημοσιεύσουν την τιμολογιακή τους πολιτική με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα τους και να συνεργαστούν στη συνέχεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση ενός συστήματος συγκρισιμότητας των τιμών που χρεώνονται. Δίνεται έτσι η απαραίτητη βοήθεια στους πελάτες τους να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τις υπηρεσίες και τις αντίστοιχες τιμολογήσεις …..