Κώδικας δεοντολογίας για τις διαφημίσεις τραπεζικών προϊόντων από την ΕΕΤ

0

28 Φεβρουαρίου 2007 Στις 12 Μαρτίου θα τεθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας που υιοθέτησε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τη διαφημιστική προβολή χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από πιστωτικά ιδρύματα. Ο Κώδικας υιοθετήθηκε με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών κατά την προώθηση της διαφημιστικής προβολής προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι τράπεζες-μέλη της. Μερικές από τις υποχρεώσεις που υιοθετούνται με το νέο καθεστώς είναι η περιγραφή στη διαφήμιση με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην αντίληψη του μέσου καταναλωτή των κύριων χαρακτηριστικών των διαφημιζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά και κυρίως τα οικονομικά …..