Κώδικας δεοντολογίας για τις διαφημίσεις τραπεζών από τις 12 Μαρτίου

0

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2007 H έμφαση στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του καταναλωτή και η περιγραφή στη διαφήμιση, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην αντίληψη του μέσου καταναλωτή, των κύριων χαρακτηριστικών των διαφημιζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά και κυρίως τα οικονομικά, περιέχονται μεταξύ των γενικών αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας που υιοθέτησε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ΕΕΤ…..