Κώδικες και συνήγοροι καταναλωτών

0

Σχέδιο κώδικα καταναλωτικής δεοντολογίας συνέταξε και θέτει σε δημόσια διαβούλευση η νέα ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή». Ο πρόεδρός της Γιάννης Αδαμόπουλος είπε ότι η αποδοχή του κώδικα από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο μητρώο προμηθευτών του υπουργείου Ανάπτυξης …..