Κωδικοποίηση για πρόληψη φοροδιαφυγής

0

Κωδικοποιούνται για πρώτη φορά οι διατάξεις για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, των παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό ή ξένων υπηκόων που ζουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Στόχος της κωδικοποίησης είναι η ενημέρωση των πολιτών, και η αποφυγή παρανοήσεων σχετικά με τον τρόπο και τον τόπο φορολόγησης αυτών των εισοδημάτων αλλά και η διευκόλυνση των φορολογικών αρχών στην πρόληψη και την καταστολή της φοροδιαφυγής …..