ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ποιοι χάνουν και πόσα από τις ενοποιήσεις των ταμείων

0

Ημερομηνία: 15/9/2006 ΕΝOΠOΙΗΣΕΙΣ ταμείων, μέτρα για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, επανεξέταση των αναπηρικών συντάξεων και νέα λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων περιλαμβάνονται στις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου Απασχόλησης. Τα σχέδια του υπουργείου για το ασφαλιστικό περιλαμβάνουν τα παρακάτω 6 σημεία: 1 Eνοποιήσεις ταμείων. Το υπουργείο Aπασχόλησης σκοπεύει να προχωρήσει στην ένταξη των ειδικών ταμείων στο IKA παράλληλα με τις ενοποιήσεις των επικουρικών ταμείων. O πρώτος στόχος της κυβέρνησης είναι η σύνταξη μελετών για την ένταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ειδικών ταμείων κύριας ασφάλισης ΤΑΠ-OΤΕ, ΗΣΑΠ, ΕΤΕ, ΑΤΕ, πρώην ΕΤΒΑ και των εργαζομένων στις συνεταιριστικές οργανώσεις. Με βάση το νόμο Ρέππα (3029/02), τον οποίο υποστήριξε η ΓΣΕΕ, τα συγκεκριμένα ταμεία θα πρέπει να συγχωνευτούν στο ΕΤΑΜ έως τη 1/1/2008 …..