Κολάσιμη συμπεριφορά δικηγόρου

0

Πειθαρχικώς κολάσιμη συμπεριφορά αποτελεί η παραμέληση από δικηγόρο εκτέλεσης της εντολής που δόθηκε από τον πελάτη του και – στη συνέχεια – η νόθευση αποδεικτικού επίδοσης, προκειμένου να παραπλανηθεί ο πελάτης για την πορεία της υπόθεσης…