ΚΟΜΙΣΙΟΝ – Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

0

Νέα απειλή της Κομισιόν για παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτή τη φορά για τη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 91/2002 που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ήταν η 4η Ιανουαρίου 2006, λόγος για τον οποίο η Κομισιόν έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει …..