Κομισιόν: Παράνομα τα αποθεματικά

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line 18/7/2007 Σε πάνω από 200 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι φόροι και οι προσαυξήσεις που θα κληθούν να καταβάλουν 236 μεγάλες επιχειρήσεις από τις οποίες 89 εισηγμένες στο ΧΑΑ επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε παράνομο το σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών από τα κέρδη του 2003 και 2004, με βάση το νόμο 3220/04 και επιβάλει την αναδρομική φορολόγηση και μάλιστα εντόκως των αποθεματικών που σχηματίστηκαν …..