Κομισιόν: Πρόταση για μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη ριζική μεταρρύθμιση των κοινοτικών κανόνων του 1995 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι «η τεχνολογική πρόοδος και η παγκοσμιοποίηση έχουν μεταβάλει άρδην τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά». Η Επιτροπή επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η καθιέρωση ενιαίας νομοθεσίας θα θέσει τέλος στον κατακερματισμό που παρατηρείται σήμερα και σε δαπανηρά διοι