ΚΟΜΙΣΙΟΝ – Στο ευρωσκαμνί η Ελλάδα

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Δύο προσφυγές στο Ευρωδικαστήριο κατά της Ελλάδας για «παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα δημοσίων συμβάσεων» αποφάσισε χθες η Κομισιόν και έστειλε στην κυβέρνηση δύο αιτιολογημένες γνώμες (δεύτερο και τελευταίο προδικαστικό στάδιο). Η πρώτη αφορά τις διαδικασίες διαγωνισμού για εφοδιασμό νοσοκομείων με ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αφού «στην Ελλάδα είναι συνήθης πρακτική να απορρίπτονται προσφορές προϊόντων για τις προδιαγραφές ασφάλειας, αν και φέρουν τη σήμανση "CE"», δηλαδή παραβιάζονται οι οδηγίες 93/36 και 93/42/ΕΟΚ. Οι ελληνικές αρχές δέχονται την παράβαση, παρά όμως τα ληφθέντα μέτρα (2004), με παρέμβαση των Βρυξελλών, το πρόβλημα υφίσταται …..