ΚΟΜΙΣΙΟΝ – Τελεσίγραφο για ενέργεια

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Προειδοποιητικές επιστολές (πρώτο προδικαστικό στάδιο) για εσφαλμένη μεταφορά στις εθνικές νομοθεσίες της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά την αγορά ενέργειας, αποφάσισε χθες να στείλει στην Ελλάδα και σε άλλα 16 κράτη (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Σλοβακία, Σουηδία, Βρετανία), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ορθή μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών θεωρείται ζωτική για τη λειτουργία και κατοχύρωση του πραγματικού ανοίγματος των αγορών σε όλους τους καταναλωτές την 1/7/2007 και η υλοποίηση αυτή στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου εντάσσεται στους 6 κατά προτεραιότητα τομείς της στρατηγικής για ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια που θέσπισε η Κομισιόν τον περασμένο μήνα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι για βιώσιμο, ανταγωνιστικό, ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό απαιτούνται ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές, ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα και όχι να δεσπόζουν σε εθνικό επίπεδο …..