Κόντρες για τα δικαστήρια

0

«E» 17/3 Πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό της δικαιοσύνης, αλλά και μεταξύ διάφορων τοπικών, κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, έχει προκαλέσει η προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει νέα δικαστήρια σε διάφορες περιοχές της χώρας …..