Κόρινθος: Αποχή δικηγόρων

0

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι της Κορίνθου…