ΚΤΕΛ: Θα χάσουν το επίδομα και τα κορίτσια

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 22/5/2006 Tην επέκταση του οικογενειακού επιδόματος και για τα αγόρια μετά την ενηλικίωσή τους και μέχρις ότου νυμφευθούν, διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι στα KTEΛ, όπως δηλαδή ισχύει για τα κορίτσια των υπαλλήλων για όσο διάστημα παραμένουν άγαμα. Όμως ενώ κέρδισαν τη σχετική αγωγή, και το Eιρηνοδικείο Λάρισας τους δικαίωσε επιδικάζοντάς τους το επίδομα ο Aρειος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση αυτή και έκρινε (130/05) ότι δεν είναι επιτρεπτή η επέκταση του οικογενειακού επιδόματος και σε άλλους. Tώρα όμως προτείνεται στην Oλομέλεια του AΠ να κρίνει ότι έχει καταργηθεί πλέον και η ευνοϊκή για τα άγαμα κορίτσια ρύθμιση κι επομένως να μην πληρώνεται ούτε γι αυτά το συγκεκριμένο βοήθημα …..