Κυρώσεις για ρύπανση

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 24/10/2007 Ανοίγει και πάλι στα ευρωπαϊκά όργανα η συζήτηση για την επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά των υπαίτιων σε σοβαρά περιστατικά θαλάσσιων ρυπάνσεων από πλοία …..