Κυρώσεις σε τράπεζες για ελλιπή διαφάνεια

0

Κυρώσεις στα πιστωτικά ιδρύματα για αδιαφάνεια στις συναλλαγές και για παραβάσεις στις διαδικασίες που αφορούν την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες επέβαλε η ΤτΕ. Συγκεκριμένα, επέβαλε τις παρακάτω ποινές:α) Σε 13 πιστωτικά ιδρύματα άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους 14.133.334 ευρώ για παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας των συναλλαγών. Οι παραβάσεις αφορούν: – Παροχή όχι πλήρους ή έγκαιρης ενημέρωσης στους συναλλασσομένους …..