«Λουκέτο» σε λατομείο στη θέση Λαμπρικά

0

«Ρολά» κατεβάζει σε λατομείο αδρανών υλικών στη θέση Λαμπρικά του Δήμου Κρωπίας, με σχετική εισήγησή του, ο σύμβουλος Επικρατείας Αντ. Νέμσιας. Ο ανώτατος δικαστής χαρακτηρίζει «παράνομη» την απόφαση της γενικής γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ελήφθη στις 15 Νοεμβρίου 2006) με την οποία ανανεώθηκε για 18 μήνες η ισχύς της άδειας λειτουργίας του λατομείου και εισηγείται στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας να κάνει δεκτή την αίτηση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής για ακύρωση της σχετικής απόφασης …..