Μαζική έξοδος δικαστών

0

ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ από το δικαστικό σώμα επιλέγουν δικαστικοί λειτουργοί όλων των βαθμίδων, κάνοντας χρήση της ρύθμισης περί εθελουσίας εξόδου που ψηφίστηκε στις αρχές του χρόνου…