Με δικαστικά μέσα απαντά η ΠΟΣΔΕΠ

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 8/5/2007 Μέσω της δικαστικής οδού θα επιχειρήσουν οι πανεπιστημιακοί να ακυρώσουν την πρώτη υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τον επίμαχο νόμο – πλαίσιο και αφορά στη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ….