Με τροπολογία η ρύθμιση οφειλών σε TEBE, TAE και TΣA

0

Προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων αναπτυξιακού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα θα μπορεί να συνάπτει η Εκκλησία της Ελλάδος, με τροπολογία την οποία κατέθεσαν οι υπουργοί Οικονομίας, Εσωτερικών και Παιδείας στο σχέδιο νόμου για τη «συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας στο Δημόσιο» …..