Μεγάλη καθυστέρηση διαπιστώνει η Ε.Ε. στην εκτέλεση του ΕΣΠΑ

0

Μόλις 6% ήταν η απορροφητικότητα μέχρι τέλη Απριλίου Στόχος το 15% ώς τέλος του έτους…