Μέγας «αντιρρησίας» εκτέλεσης αποφάσεων, η Τουρκία

0

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ Επιδημικές διαστάσεις προσλαμβάνει, στα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, η απροθυμία των κυβερνήσεων να εφαρμόζουν τελεσίδικες αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να ακολουθούν τις υποδείξεις του, σχετικά με τις επιβαλλόμενες αλλαγές στη νομοθεσία…