«Μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία»

0

Η πρόσληψη ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία του ΑΣΕΠ, παραβιάζει το Σύνταγμα, έκρινε το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και παρέπεμψε το θέμα προς οριστική επίλυση στην Ολομέλεια του δικαστηρίου. Αφορμή για την απόφαση αποτέλεσε προεδρικό διάταγμα που καθορίζει το σύστημα πρόσληψης ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και τον τρόπο εκπαίδευσής του. Σύμφωνα με τους δικαστές, εφόσον οι προσλήψεις προσωπικού ΟΤΑ α’ βαθμού δεν εξαιρούνται ρητώς από την αρμοδιότητα ελέγχου του ΑΣΕΠ βάσει του νόμου Πεπονή, υπάγονται υποχρεωτικά κατά το Σύνταγμα σε έλεγχο ανεξάρτητης αρχής …..