Μέσω Ευρωδικαστηρίου «ανοίγει» ο κλάδος των συμβολαιογράφων

0

Κ. Καλλεργης Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλείται η Ελλάδα λόγω άρνησής της να επιτρέψει σε Ευρωπαίους συμβολαιογράφους να εργασθούν στη χώρα αλλά και λόγω ελλείψεων της νομοθεσίας της στον τομέα των μεταφορών. Σε ό,τι αφορά τους συμβολαιογράφους, η Ελλάδα αλλά και σειρά άλλων κρατών-μελών εξακολουθούν να θέτουν την ιθαγένεια ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος, επικαλούμενες, όπως αφήνει να εννοηθεί η Επιτροπή, μια ειδική πρόνοια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που επιτρέπει τον αποκλεισμό αλλοδαπών εργαζομένων από δραστηριότητες που συνδέονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας …..