Μετακίνηση επαγγελματιών στην Ε.Ε. με ειδική ταυτότητα

0

Τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προσπάθεια να διευκολύνει τη μετακίνησή τους εντός της ενιαίας αγοράς. Παράλληλα, σε κάθε κράτος-μέλος θα δημιουργηθούν υπηρεσίες «μιας στάσης», οι οποίες θα διεκπεραιώνουν τα αιτήματα πολιτών για αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων.