Μεταρρυθμίσεις στην απασχόληση ζητά η Κομισιόν

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2006 Η κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση στην ΕΕ βελτιώνεται, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξουν νέες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2010 Σύμφωνα με την έκθεση «Η απασχόληση στην Ευρώπη το 2006», η οποία δημοσιεύεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κατάσταση σε ό,τι αφορά την απασχόληση στην ΕΕ εξακολούθησε να παρουσιάζει βελτίωση το 2005 παρά το γεγονός ότι υπήρξε πρόσκαιρη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι μεταρρυθμίσεις φέρνουν αποτέλεσμα. Η ανεργία στην ΕΕ μειώθηκε κατά μισή περίπου ποσοστιαία μονάδα (έφτασε στο 8,7% από 9,1% που ήταν το προηγούμενο έτος) ενώ η αύξηση της απασχόλησης σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας στο 0,9%. Οι επιδόσεις της Ένωσης εξακολουθούν, ωστόσο, να υστερούν σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει για αύξηση τόσο της απασχόλησης όσο και της παραγωγικότητας. Η ενίσχυση της προσπάθειας εφαρμογής ολοκληρωμένων μεταρρυθμίσεων είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας …..