Μεταθέσεις και τοποθετήσεις δικαστών και εισαγγελέων

0

Με αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης πραγματοποιήθηκαν μεταθέσεις και τοποθετήσεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Ειδικότερα, μετατίθενται οι πρόεδροι Εφετών ως εξής: Αθήνα Γ. Λέκκας και Δ. Γεώργας, Αιγαίο Σπυριδούλα Μακρή, Θράκη Αλεξάνδρα Καραγιώργου-Μανέντη.